Tenaga Pengajar

Alexander Yohan S.Kom., M.I.M., Ph.D.
Anton Hendrik Samudra S.H., M.H.
Bebeto Ardyo S.H., M.H.
Bertha Silvia Sutejo S.E., M.Si., CSA.
Dinda Silviana Putri S.H., M.H.
Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum.
Dr. Elfina Lebrine Sahetapy S.H., LL.M.
Dr. Go Lisanawati S.H., M.Hum.
Dr. Hwian Christianto S.H., M.H.
Dr. J.M. Atik Krustiyati S.H., M.S.
Dr. Sonya Claudia Siwu S.H., M.H., LL.M.
Dr. Suhartati S.H., M.Hum.
Dr. Sylvia Janisriwati S.H., M.Hum.
Dr. Wisnu Aryo Dewanto S.H., LL.M., LL.M.
Dr. Yoan Nursari Simanjuntak S.H., M.Hum.
Dra. Anastasia Innurtrisniyati M.Si.
Erly Aristo S.H., M.Kn.
Fransisca Yanita Prawitasari S.H., M.Kn.
Heru Saputra Lumban Gaol S.H., M.H.
Igam Arya Wada S.H., M.H.
Jennifer S.H., M.H.
Marianus Yohanes Gaharpung S.H., M.S.
Marlina Br Purba S.H., M.Hum.
Michelle Kristina S.H., M.H.
Muhammad Insan Tarigan S.H., M.H.
Nabbilah Amir S.H., M.H.
Peter Jeremiah Setiawan S.H., M.H.
Prof. Dr. Lanny Kusumawati Dra., S.H., M.Hum.
Rofi Aulia Rahman S.H., LL.M.
Sriwati S.H., C.N., M.Hum.
Suhariwanto S.H., M.Hum.
Tjondro Tirtamulia S.H., C.N., M.H.
Tutut Ferdiana Mahita Paksi S.H., M.H.
Utiyafina Mardhati Hazhin S.H., M.H.
Wafia Silvi Dhesinta Rini S.H., M.H.
Yaries Mahardika Putro S.H., LL.M.